top of page

Formål

Formål

Formålet er at udvikle og formidle viden og praktiske erfaringer, involvere og skabe debat, påvirke beslutningstagere samt tage initiativer, der fremmer ligestilling, ligeværdig behandling og rehabilitering af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Opgaver

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet:

 

  • Kortlægger barrierer og udfordringer, som psykisk sårbare møder på arbejdsmarkedet.

  • Udvikler løsninger, navnligt i form af forslag til ændring af love, bekendtgørelser og praksis, og anviser, hvordan de bedst kan gennemføres.

  • Udarbejder debatoplæg og notater til relevante ministre og folketingsudvalg samt artikler til aviser og tidsskrifter.

  • Afholder workshops og konferencer om relationen mellem psykisk sårbare og arbejdsmarkedet.

  • Etablerer netværk for at skabe opmærksomhed om god praksis med at fastholde og inkludere psykisk sårbare på arbejdsmarkedet.

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er medlem af Rådet for Menneskerettigheder.

Målgrupper

Psykisk sårbare i og uden for arbejdsmarkedet, politiske beslutningstagere, nøglepersoner i den offentlige sektor og arbejdsmarkedsorganisationerne, ledelsen i private og offentlige virksomheder samt opinionsdannere og medier.

Høringsberettiget

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er godkendt af Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet som høringsberettiget

Vedtægter

Vedtægter for Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet findes HER. 

bottom of page