top of page

Vision

Rationale

Det kan ramme os alle at få en psykisk lidelse.

 

Det er derfor vigtigt at forebygge, at psykiske problemer fører til, at ellers raske og velfungerende mennesker mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tilsvarende må psykisk sårbare hjælpes i gang igen, hvis de ønsker det.

Motivation

At være ramt af en psykisk sygdom betyder ikke, at man vil lide af den hele livet. Mange bliver kureret og kommer tilbage på fuld fysisk og mental kraft. Andre kommer sig delvist og får sygdommens symptomer under kontrol. Alligevel risikerer psykisk sårbare i særlig grad at blive isoleret, fordi de kan have svært ved at tale om deres problemer af frygt for fordomme og manglende forståelse i omgivelserne.

 

Resultatet er et alt for stort menneskeligt og samfundsøkonomisk spild. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har anslået, at psykiske lidelser koster samfundet 55 milliarder kr. årligt. De direkte omkostninger til behandling udgør kun godt 10 pct. af dette beløb. Hovedparten - de resterende ca. 50 milliarder kr. - vedrører udgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær, nedsat arbejdsevne og førtidspension.

 

Vision

Visionen er et arbejdsliv med ligestilling og ligeværdig behandling af mennesker med psykosociale handicap.

bottom of page