top of page

Projekter

Igangværende projekter
Veteraner i erhverv
Veteraner i erhverv har til formål at bygge bro mellem veteraner med særlige udfordringer og erhverv, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Succeskriteriet er, at mindst 40 ud af 50 veteraner, der deltager i projektets jobprogram, kommer i ordinært eller støttet job. Veteraner i erhverv supplerer den kommunale og nationale praksis og bygger på solide erfaringer og resultater fra Veteranindsatsen i Region Syddanmark, hvor 9 ud af 10 deltagere kom i selvforsørgelse.  

 

Den primære målgruppe er veteraner med belastninger af fysisk eller psykisk art. Andre væsentlige målgrupper er pårørende og virksomheder samt kommunerne, der har myndighedsansvaret på veteranområdet. Veteranerne deltager i et tre måneder langt jobprogram med dokumenteret rehabiliterende effekt. 

 

Veteraner i erhverv har modtaget støtte fra puljen Veteraners vej til job, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet varer ca. tre år og gennemføres af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Desuden medvirker en tværfaglig og tværsektoriel ressourcegruppe.  

Gennemførte projekter
Virker det?
Kortlægning af studier om beskæftigelsesindsatsen
 

Læs mere om projektet HER.

Integration via fællesskaber
 

Læs mere om projektet HER.

Erfaringer med at fastholde psykisk sårbare medarbejdere
 

Læs mere om projektet HER.

Projekter på vej
Et godt arbejdsliv for psykisk sårbare

 

Ideen er at gennemføre en fremskudt indsats på virksomhederne for at sikre, at ellers velfungerende medarbejdere ikke mister deres arbejde som følge af psykiske problemer.

 

 

bottom of page