top of page

Frivillige bisiddere

Viden om bisiddere og deres betydning for psykisk sårbare

Hvilken betydning har frivillige bisiddere for psykisk sårbare, når de er til møde i jobcentret? Hvad kan frivillige bisiddere gøre for dialogen mellem borger og myndighed?

 

Det er spørgsmål som disse, der er baggrunden for, at Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet i 2013 tog initiativ til at gennemføre en kortlægning af frivillige bisiddere, der vejleder og støtter psykisk sårbare i forbindelse med kontakt til kommunale myndigheder og jobcentrene.

 

Det er en rettighed at have en bisidder med, for det fremgår af Forvaltningslovens § 8, at en borger, der er part i en sag, kan lade sig repræsentere eller bistå af andre.

 

Kortlægningen er gennemført i 2014-15 med støtte fra Satspuljen og er den første samlede fremstilling af bisidderrollen og dens forskellige aspekter og udtryksformer. Der er identificeret syv bisidderroller og otte, hvis rollen som partsrepræsentant medregnes. Her gør der sig imidlertid særlige forhold gældende, fordi en partsrepræsentant har formelle beføjelser, hvad bisiddere som regel ikke har.

 

Kortlægningen baseres på en omfattende interviewundersøgelse og tre spørgeskemaundersøgelser, der har involveret jobcentre, frivilligcentre, handicaporganisationer og foreninger for psykisk sårbare.

 

Rapporten blev fremlagt på en konference den 30. september 2015 og kan læses og downloades HER. Bilagsrapporten finder du HER.

 

bottom of page