top of page

Medlemmer

Privat initiativ

Rådet for Psykiske Sårbare på Arbejdsmarkedet blev stiftet som en frivillig forening i 2009 af en kreds af personer med viden om beskæftigelses- og handicappolitik, social- og sundhedspolitik, behandlings- og socialpsykiatri samt virksomhedsledelse og kommunikation.

 

Der var to grunde til dette initiativ:

 

Dels en etisk – mennesker med psykosociale handicap skal behandles på lige fod med andre. Psykisk sårbare, der kan og vil arbejde, skal kunne få et job på det almindelige arbejdsmarked.

 

Dels en samfundsøkonomisk – vi har ikke råd til, at mennesker med psykiske lidelser, der i mange tilfælde kan overvindes, ekskluderes fra arbejdsmarkedet.

Medlemmer

Cand.scient.pol. & phil. Søren Carøe (formand)

Partner i Strategisk Netværk® ApS, censor ved de samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, medlem af DepressionsForeningens ekspertpanel

Cand.mag. Anette Lykke Jensen (næstforkvinde), chefkonsulent på Tietgen

Cand.pæd.pæd.psych. Simon Bjerrum, strategisk leder i Center for Børn, Unge & Familier, Faxe Kommune

Master of Educational Management Helle Bøtcher, leder af daghøjskolen Kursustrappen, formand for Daghøjskoleforeningen og bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Cand.comm. Allan J. Christensen, indehaver af Cambiamento, klummeskribent om ledelse og arbejdsmarked i Berlingske Business, censor på CBS, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Erhvervskonsulent og psykiatrivejleder Steen Christensen

Ejerleder og CEO Torben Hansen, Give Steel A/S 

Dr.phil., mag.art. Ole Fogh Kirkeby, professor ved CBS

HD (A) Anne Kirk, centerchef i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Senior HR Partner Diversity Susanne Bjørn Leire, Salling Group A/S, repræsenterer Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet i Rådet for Menneskerettigheder

Merkonom & CBA (Certificate in Business Administration) Erik Johan Madsen, Business Development Manager, Dormakaba Danmark A/S.

Cand.oecon. Steen Hager Nielsen, direktør i ZÜBLIN A/S

Cand.med. Mikkel R. Vossen Rasmussen, praktiserende speciallæge i psykiatri, næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, medstifter af og tidligere formand for Psykiatri-Listen i Region Midtjylland, stifter af og talsmand for #VærdigPsykiatriForAlle, ejer virksomheden Psykiatri og Perspektiver

Fysioterapeut, Executive Master of Management Development Ole S. Rasmussen, arbejdsmiljøchef i Nuuday A/S, censor på akademiuddannelsen i ledelse

Civiløkonom, master i læringsprocesser Bjørn Salling, direktør i FOKUS Folkeoplysning og KAFFeFAIR ApS, formand for Folkeoplysningssamvirket i Aalborg, medlem af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune og bestyrelsesmedlem i landsorganisationen FORA.

Ph.d., cand.ling.merc. Line Schmeltz, docent og leder af Center for Kommunikation og Ledelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

 

Advokat (H) Jens Baagøe Thomsen, partner i HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab

Privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen, klummeskribent i POV International og Ræson, debattør og foredragsholder om etik i socialfagligt arbejde og ansattes ytringsfrihed

Strategisk uddannelseskoordinator Nadia Trier, 3F Region Syddanmark

Fysioterapeut Mads Trier-Blom, cand.san. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, næstformand i DepressionsForeningen og foredragsholder om psykisk sårbarhed 

 

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og medlemmerne repræsenterer kun dem selv.

bottom of page