Medlemmer

Privat initiativ

Rådet for Psykiske Sårbare på Arbejdsmarkedet blev stiftet som en frivillig forening i 2009 af en kreds af personer med viden om beskæftigelses- og handicappolitik, social- og sundhedspolitik, behandlings- og socialpsykiatri samt virksomhedsledelse og kommunikation.

 

Der var to grunde til dette initiativ:

 

Dels en etisk – mennesker med psykosociale handicap skal behandles på lige fod med andre. Psykisk sårbare, der kan og vil arbejde, skal kunne få et job på det almindelige arbejdsmarked.

 

Dels en samfundsøkonomisk – vi har ikke råd til, at mennesker med psykiske lidelser, der i mange tilfælde kan overvindes, ekskluderes fra arbejdsmarkedet.

Medlemmer

Cand.scient.pol. & phil. Søren Carøe (formand)

Direktør i Strategisk Netværk® ApS, censor ved de samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, medlem af DepressionsForeningens ekspertpanel samt UlykkesPatient-/Polioforeningens advisory board og Rådet for Menneskerettigheder

Erhvervskonsulent og psykiatrivejleder Steen Christensen

Tidligere erhvervskonsulent i Hans Knudsen Instituttet

Cand.mag. Anette Lykke Jensen (næstforkvinde), chefkonsulent på Erhvervsskolen Tietgen 

HD (A) Anne Kirk, centerchef i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Senior HR Partner Diversity Susanne Bjørn Leire, Salling Group A/S

 

Socialrådgiver Kåre Isholm Petersen, Distriktspsykiatrien Roskilde 

Cand.psych. Klaus Christensen, CB Danmark - Landsforeningen for cerebral parese (Spastikerforeningen)

Mag.art. & dr.phil. Ole Fogh Kirkeby, professor ved CBS

 

Fysioterapeut Mads Trier-Blom, bestyrelsesmedlem i DepressionsForeningen, foredragsholder om psykisk sårbarhed samt medarbejder med brugerkompetencer i Region Sjælland

 

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og medlemmerne repræsenterer kun dem selv.