top of page

Medlemmer

Privat initiativ

Rådet for Psykiske Sårbare på Arbejdsmarkedet blev stiftet som en frivillig forening i 2009 af en kreds af personer med viden om beskæftigelses- og handicappolitik, social- og sundhedspolitik, behandlings- og socialpsykiatri samt virksomhedsledelse og kommunikation.

 

Der var to grunde til dette initiativ:

 

Dels en etisk – mennesker med psykosociale handicap skal behandles på lige fod med andre. Psykisk sårbare, der kan og vil arbejde, skal kunne få et job på det almindelige arbejdsmarked.

 

Dels en samfundsøkonomisk – vi har ikke råd til, at mennesker med psykiske lidelser, der i mange tilfælde kan overvindes, ekskluderes fra arbejdsmarkedet.

Medlemmer

Cand.scient.pol. & phil. Søren Carøe (formand)

Partner i Strategisk Netværk® ApS, censor ved de samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, medlem af DepressionsForeningens ekspertpanel og Rådet for Menneskerettigheder

Cand.pæd.pæd.psych. Simon Bjerrum, strategisk leder i Center for Børn, Unge & Familier, Faxe Kommune

Master of Educational Management Helle Bøtcher, leder af daghøjskolen Kursustrappen, formand for Daghøjskoleforeningen og bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Cand.comm. Allan J. Christensen, indehaver af Cambiamento, klummeskribent om ledelse og arbejdsmarked i Berlingske Business, censor på CBS, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Cand.psych.aut. Klaus Christensen, CB Danmark - Landsforeningen for cerebral parese (Spastikerforeningen)

Erhvervskonsulent og psykiatrivejleder Steen Christensen

Cand.mag. Anette Lykke Jensen (næstforkvinde), chefkonsulent på Tietgen 

Dr.phil., mag.art. Ole Fogh Kirkeby, professor ved CBS

HD (A) Anne Kirk, centerchef i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Senior HR Partner Diversity Susanne Bjørn Leire, Salling Group A/S

Cand.oecon. Steen Hager Nielsen, direktør i ZÜBLIN A/S

Cand.med. Mikkel R. Vossen Rasmussen, praktiserende speciallæge i psykiatri, næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, medstifter af og tidligere formand for Psykiatri-Listen i Region Midtjylland, stifter af og talsmand for #VærdigPsykiatriForAlle, ejer virksomheden Psykiatri og Perspektiver

Ph.d., cand.ling.merc. Line Schmeltz, docent og leder af Center for Kommunikation og Ledelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

 

Cand.psych.aut. Louise Schwartz, privatpraktiserende psykolog

Advokat (H) Jens Baagøe Thomsen, partner i HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab

Privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen, klummeskribent i POV International og Ræson, debattør og foredragsholder om etik i socialfagligt arbejde og ansattes ytringsfrihed

Strategisk uddannelseskoordinator Nadia Trier, 3F Region Syddanmark

Fysioterapeut Mads Trier-Blom, cand.san. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, næstformand i DepressionsForeningen og foredragsholder om psykisk sårbarhed 

 

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og medlemmerne repræsenterer kun dem selv.

bottom of page