top of page

Virker det?

Kortlægning af studier om beskæftigelsesindsatse

Der udgives hvert år et betydeligt antal publikationer om relationen mellem mennesker med handicap og arbejdsmarkedet. Det er imidlertid uklart, hvad der er kommet ud af de mange undersøgelser. Projektet ”Hvad er der evidens for virker?” blev derfor igangsat med det formål at få overblik over den dokumentariske viden, der findes.

 

Målet har dernæst været at fastslå, hvad der kan regnes for evidensbaseret viden om, hvad der virker eller ikke virker med hensyn til at fastholde, henholdsvis inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

 

Projektet har undertitlen ”Kortlægning af sociale undersøgelser for mennesker med handicap og arbejdsmarkedet”, men genstandsfeltet har i hele forløbet været beskæftigelsesrettede og ikke sociale indsatser.

 

Det primære reviewspørgsmål har således været: ”Hvilke indsatser får mennesker med (psykosociale) handicap i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet?”

 

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er initiativtager til kortlægningen, der er finansieret af Lundbeckfonden. 

 

Læs rapporten HER.

bottom of page