top of page

Mentorer

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen over for psykisk sårbare

Mentorer bruges i stigende omfang på beskæftigelsesområdet. Ordningen koster mange penge, bruges meget forskelligt, og der er ingen beskrivelser af hverken funktion eller kvalifikationskrav, hvilket kan indebære både etiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Projektet vil derfor undersøge praksis set ud fra brugernes ("mentees") synsvinkel, men også inddrage såvel mentorer som jobcentre.

 

Projektet baseres på et forstudie, som Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet har gennemført, og som Jascha Fonden har støttet økonomisk. Det igangværende projekt forventes færdig i år og finansieres af Trygfonden.

 

bottom of page